Konferens

Vad är en konferens egentligen? Såhär säger wipedia:
[En konferens är en väl förberedd större sammankomst för föredrag och diskussioner. Sammankomsterna ger också möjlighet till att möta kolleger och diskutera med dem vid sidan av den schemalagda delen.]

Det är rätt vanligt att större företag har x antal konferenser under ett och samma år.
Vad ska man göra för att få en lyckad konferens?

Några bra tips är,
1. integrera din personal i själva utformningen.
2. Välj lokal och plats med omsorg och tanke.
3. Inspirerande innehåll.
4. Teambuilding för att få till rätt energi och stämning.
5. Varva nytta med nöje.

Finns många fler saker som man bör tänka på. Men detta är en bra början.

1 thought on “Konferens

Leave a Reply

Your email address will not be published.