Brandtätning

Vad är brandtätning?

En effektiv brandtätning kan skilja tillbud från katastrof. Många slarvar med detta, då det kostar pengar. I slutändan så kan det kosta människoliv.

Brandtätning utförs för att eld och rök inte ska spridas vid brand. Genomföringar och hål tätas i aktuella brandcellsväggar. Brandens spridning kan därigenom begränsas till ett mindre utrymme och ge värdefull tid till brandbekämpande åtgärder.
Att stänga inne branden är en billig och effektiv brandskyddsåtgärd. Det är oerhört viktigt att
att detta kontrolleras regelbundet.

Anledningen till varför detta utförs, det är så att branden inte kan sprida sig från rum till rum, utrymme till utrymme. Detta räddar liv. Se till att ni har gjort en brandtätnings åtgärd.

I tjugofem år har Prefire Syd skyddat liv och egendom genom att installera och underhålla passivt brandskydd i alla slags fastigheter. Allt från sjukhus, skolor och hyresfastigheter till industrilokaler av alla storlekar. Prefire Syd är certifierade enligt ISO 9001. Det visar att vi vet vad vi gör. En kvalitetsgaranti, helt enkelt.

NÄR KVALITET GÅR FÖRE KVANTITET

“Nöj dig inte med någon annan leverantör av passivt brandskydd när du kan få bästa möjliga säkerhet och högsta kvalitet genom Prefire Syd!”

brandtätning

2 thoughts on “Brandtätning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *